Полезна и любопитна информация, касаеща подмяната на водомерите

смяна на водомери

В хода на експлоатация на една водопроводна система в даден момент се стига до ремонтна дейност, която засяга главните части от нея. А такива несъмнено са вертикалните и хоризонтални щрангове, спирателни кранове, вътрешни връзки, по които водата достига до смесители, уреди и други. Сигурно малцина знаят, че водомерите също подлежат на подмяна и тя е провокирана от две главни причини. Първата е свързана с аварии, неправилно отчитане, механична повреда, която възпрепятства коректните показания на изразходваното количество вода. Втората причина, за която малко хора са наясно е, че всеки един водомер си има период на експлоатация и след настъпването му е задължително да бъде заменен с нов, правилно работещ модел. Тези две причини за смяна на водомера в едно жилище са изцяло ангажимент на домакините, което предполага да сигнализират при евентуален проблем с измервателния уред. При стандартна наложаща подмяна на водомерите от ВиК дружеството обикновено тази процедура се провежда групово и се извършва в съответния вход на жилищен блок или кооперация.

Какво е важно да се знае при подмяната на водомери? Подробностите можете да намерите на https://vikhelp.com/smiana-na-vodomeri/, но сега накратко ще ви запознаем с тях.Водомер

Много потребители си мислят, че процедурата е елементарна и се нуждаят само от ВиК инструменти  и нов водомер, с който да подменят стария. Всъщност си има строги правила, които са предписани в съответния договор за предоставяне на съответната услуга. Когато сключвате договор за доставка на чиста питейна вода в споразумението, което подписвате ясно са регламентирани и детайлите по подмяната на един водомер. За да бъде извършен демонтаж на стар и монтаж на нов водомер задължително се спазват следните стъпки:

  • Уведомява се ВиК дружеството, което е доставчик на водата до съответното жилище. Без да има такова уведомление и заявка за извършване на подмяна няма как да се премахва пломба и да се демонтира водомер по самоинициатива на собственика или ползвателя на жилището.
  • Извършва се проверка за да се установи причината за искането на собственика на ползваното жилище за извършването на съответните ремонтни дейности по водомера и нуждата от неговата подмяна.
  • При констатиране на необходимост от поставяне на нов измервателен уред поради некоректно отчитане на стария както и неговата морална остарялост се пристъпва към ефективни действия по наемане на фирма за провеждане на ремонтната услуга. Такива дейности обаче се извършват контролирано. Имайте предвид, че не всеки водопроводчик има право да извършва такава ремонтна работа. За да се намери правилния екип то той на първо място трябва да бъде лицензиран за извършване на такива демонтажни и монтажни дейности, касаещи водомерите. Такава можете да намерите на vikhelp.com.
  • Следва процедура, с която всяка една лицензирана водопроводна фирма е детайлно запозната. Подписването на протоколи, в които се описват точно и ясно основните стъпки за извършване на ремонта, се включват опис на показанията на стария водомер, причината за неговото демонтиране и номера на пломбата, която се отстранява от него. След като се направи демонтаж се пристъпва към поставянето на нов водомер. Тук само ще вметнем, че е въпрос на личен избор на какъв нов водомер ще заложат домакинствата. Днес на пазара се предлагат изключително многообразни модели, които са възможност за дистанционно отчита и други екстри. Ако можете да си позволите по-скъп и модерен вариант то е препоръчително да го направите. След като домакинството е избрало новия си водомер следва неговия монтаж.
  • Монтажа е специфична и важна работа, която е свързана преди всичко с правилното поставяне. Затова препоръчваме да се доверите на екипа на ВиКХелп, който ще извърши демонтажа и монтажа съобразно изискванията на всяко едно дружество доставчик. Преди да се постави новата пломба и да се въведе в експлоатация водомера задължително се прави тестов пуск, който да отчете правилната работа на новия измервателен уред.

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*